Verden rundt med FotoMat

  • 0
  • 29. august 2016

Det digitale læringsværktøj FotoMat, som har til formål at lære eleverne matematik ved at producere opgaver og knytte deres omverden til matematikfaget, har siden sin lancering 2015 fået en del udenlandsk opmærksomhed. De sidste fire måneder har det ført til besøg i både Kina og Sverige.

I slutningen af maj 2016 drog en dansk delegation til Beijing for at udveksle idéer og præsentere kineserne for, hvad lille Danmark har at byde på indenfor spil, kreativitet og matematiklæring. Blandt deltagerne var professor Morten Misfeldt fra Aalborg Universitet, som holdt en gæsteforelæsning på et center i Beijing for innovation og udvikling af it i matematikundervisningen. Et af de programmer, som Morten havde pakket i kufferten var FotoMat. Om rejsen til Kina og interessen for FotoMat fortæller han:

“I Kina er der et ønske om at øge trivsel og motivation i matematikundervisningen. I den forbindelse, er de interesseret i at høre om relevante danske erfaringer og produkter. Interessen i Fotomat handler derfor om digitale initiativer der understøtter motivation, leg samt skabende og kreative aktiviteter.”

Midt i august 2016 var der bud efter FotoMat hos vores svenske naboer. Gennem et 5-årigt projekt med 5.000 elever i en kommune nord for Stockholm, har to forskere dokumenteret at eleverne i indskolingen forbedrede deres resultater i nationale test med op til 20%, ved ’at skrive sig til læring’ i matematiktimerne.

De gode forskningsresultater har fået Svenska Kommuner och Landsting til at iværksætte et 1-årigt pilotprojekt, hvor metoderne implementeres i yderligere 10 svenske kommuner – og på sigt i landets øvrige 279 kommuner.

Da eleverne i FotoMat kan skrive deres egen regnehistorier og har den indbyggede feedbackfunktion, som ifølge den svenske forskning har stor betydning for de gode resultater, var ophavsmanden Janus Madsen inviteret til Stockholm for at præsentere læringsværktøjet. Om interessen siger Janus:

”Svenskerne har længe arbejdet med ’at skrive sig til læsning’, men det er rigtig interessant, at de nu også er begyndt at arbejde digitalt med ”at skrive sig til matematik” – og har opnået så gode resultater. At de oveni købet mener, at FotoMat måske kan bidrage til at fortsætte udviklingen, er jeg naturligvis meget stolt over.”

 

Der er lukket for kommentarer.