Vinkler og konstruktion 1

Dette forløb tager udgangspunkt i at konstruere cirkelmønstre og derigennem lære at bestemme vinkelstørrelser. Når man skal tegne bestemte figurer, får man ofte brug for at kende til forskellige geometriske sammenhænge fx om vinkler. Disse udtrykkes i matematiske sætninger, som man kan bevise. Nogle af sætningerne blev bevist af grækerne for 2500 år siden.
Du skal i dette forløb lære at konstruere bestemte typer figurer uden at måle, og du skal undersøge forskellige geometriske sammenhænge.

Pointer

Eleverne skal konstruere cirkelmønstre og derigennem lære at bestemme vinkelstørrelser.
Eleverne
skal i dette forløb lære at konstruere bestemte typer figurer uden at måle, og undersøge forskellige geometriske sammenhænge.

I dette forløb lægges der op til at finde størrelsen på og konstruktionen af vinkler uden brug af vinkelmåler.

Kompetencer

Opgaverne giver mulighed for at inddrage fundamentale træk fra matematikken som fx ræsonnement og ”bevis”. Derfor er ræsonnementskompetencen særlig i fokus i dette forløb.