Undersøg data

Eleven skal i dette forløb lære, hvordan man bruger data til at lave tabeller og diagrammer efter, at man har fået sorteret sine data. De skal også lære lidt om, hvordan man kan bruge diagrammer til at undersøge data.