Tal i system

I dette forløb skal eleverne lære, at et tal kan have et eller flere cifre. De vil se, at et ciffer er 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9. Tallene 12 og 21 består af de
samme to cifre, men det er ikke ligegyldigt om man får 12 kr. eller 21 kr.

Man siger, at tallet 2 har en betydning, når den står på den første plads
– possition og en anden, når den står den anden plads.

Så er der lige det, at eleverne skal vide, hvad der er den første og anden plads!

Lad dem komme i gang med forløbet og blive klogere på tallenes system – også kaldet possitionssystemet.

Pointer

Forløbet lægger op til aktiviteter der giver eleverne mulighed for at udvikle deres forståelse for positionssystemet. Forløbet tager udgangspunkt i en bolsjebutik, hvori eleverne møder fru 10-sen og fru 1-sen. Eleverne skal gennem arbejdet med at bygge bolsjer af centikuber opdage at antallet af ti’ere og en’ere afhænger af tallets position. Dette gøres igennem forløbet ved at sætte eleverne i situationer, hvor de skal bygge bolsjer af centikuber, hvor hver centikube har værdien 1 kr., når et bygget bolsje skal prissættes eller værdisættes, sættes eleverne i en situation, hvor bolsjets værdi skrives symbolsk som et tal, samtidig med at det repræsenteres både som konkrete ti’er stænger og en’ere og 10 kroner og en kroner. Denne kobling mellem de symbolske repræsentationer og de mere konkrete og førformelle repræsentationer kan styrke elevernes forståelse for både tallets værdi, rækkefølge og opbygning.

Kompetencer

Repræsentation og symbolbehandling fase 1