Tælletræ og kombimatrix

Du behøver ikke at være spåkone for at komme med et godt bud på, hvor stor
sandsynligheden er for at slå to seksere. Du kan regne det ud.

I dette forløb kommer du til at lære om metoder som tælletræ og kombimatrix.
Du vil møde ord som mulige udfald og gunstige udfald.

Det kan være godt at vide noget om, hvis du vil vinde i spil eller regne ud
hvor mange forskellige is du kan lave af en regnbueis.

Det vil dine elever blive præsenteret for i dette forløb.

Pointer

Under udarbejdelse…

Kompetencer

Under udarbejdelse…