System i figurerne

I dette forløb arbejder eleverne med forskelle og ligheder mellem geometriske figurer. De lærer at kende forskel på regulære og irregulære figurer, og at der er mange forskellige trekanter, firkanter og femkanter.

I forløbet inddrages elevernes forforståelse og deres viden fra det tidligere arbejde med forløbet ”fra kant til figur”.