Subtraktion 1

Subtraktion betyder at regne med minus. Du vil i dette forløb se flere forskellige  måder at regne med minus.

Sammen med Vilma og andre børn  i farmors dyrehandel vil du regne med
minus i forskellige situationer som fx:
Hvad er forskellen?
Hvor mange mangler du?
Hvor mange har du fjernet?

Du kommer til at regne ved hjælp af bunker og hoppe på tallinje.

Pointer

Eleverne vil igennem forløbet oparbejde en forståelse af subtraktion. De vil blive præsenteret for subtraktion i forskellige situationer som sammenlignings-, forskels- og fratrækningssituationer. Det er vigtigt, at eleverne får mulighed for arbejde med de forskellige situationer og udvikle hensigtsmæssige metoder til udregning af subtraktionsstykker.

Konteksten er en dyrehandel, hvor eleverne skal hjælpe med at passe dyrene og i den forbindelse møde forskellige subtraktionssituationer og regneudtryk.

Kompetencer

Repræsentation og symbolbehandling fase 1