Spil og chance

I dette forløb arbejder eleverne videre med sandsynlighedsbegrebet ud fra hverdagssituationer. Eleverne skal ved hjælp af skemaer undersøge forskellige situationer, og danne sig et billede af, hvor hyppigt de vil kunne forekomme. Eleverne stifter bekendtskab med begreber som chance, flest, færrest samt mest, mere, lige, mindre og mindst sandsynligt, når de beskriver, hvor tit de forskellige situationer opstår. Eleverne skal ikke arbejde med at udtrykke chancestørrelser ved hjælp af forhold. Det kan børn i tredje klasse sædvanligvis ikke.

Pointer

Eleverne skal i dette forløb lære at vurdere chancer ud fra data og eksperimenter. De arbejder både med foreliggende data og data de selv indsamler gennem optælling, samt data fra tilfældige eksperimenter i spilsituationer. Eleverne skal ved hjælp af hverdags nære kontekster og spilsituationer undersøge hyppigheder og anvende disse til at vurdere chancestørrelser.

I aktivitet 2 skal eleven arbejde med at ræsonnere sig frem til sammenhænge og strategier i spillene vind bjørnen, først til 100 og yatzy.

Kompetencer

Ræsonnement og tankegang fase 3