Omkreds og areal 1

I dette forløb arbejder eleverne med begreberne omkreds og areal. For begge begreber tages der afsæt i ikke-standardiserede enheder til omkreds- og arealbestemmelse.

Pointer

Eleverne arbejder først med omkredsbegrebet som udtryk for et længdemål. Der tages afsæt i at finde frem til enkle figurers omkreds ved brug af ikke-standardiserede enheder såsom tern.

I aktivitet 2 inddrages arealbegrebet, som ligeledes tager udgangspunkt i arealbestemmelse vha. ikke-standardiserede enheder. Senere i aktiviteten bliver cm2 og m2 brugt som størrelser på arealer. Enhederne bruges i sammenhæng med tern på et uformelt plan. Arbejde med enheder kan findes i forløbet ”Omkreds og areal 2” på mellemtrinnet.

Til sidst i forløbet kobles de to begreber sammen.

Dialogen i klasserummet kan tage udgangspunkt i de forskellige konstruktioner, forslag, tegninger, billeder og videoer, som opgaverne lægger op til, at eleverne producerer.

Kompetenceområder

Matematiske kompetencer: Ræsonnement og tankegang – fase 2

Matematisk stofområde: Måling – fase 3