Matematik og kultur

I dette forløb bliver I præsenteret for de gamle egypteres tal og regnemetoder.
I kommer til at sammenligne egypternes talsystem og regnemetoder med
vorer talsystem og de regnemetoder, I tidligere har lært.
I får også chancen for at få en dybere forståelse af brøkregning.

Pointer

Positionssystemets fordele og ulemper. Fordele, ulemper og muligheder ved fordobling og halvering som strategi ved multiplikation og division.

Kompetencer

Der er særlig fokus på repræsentation og  symbolbehandling – fase 1. Ræsonnementskompetence er også i spil samt det kulturhistoriskaspekt.