Ligninger 3

I dette forløb vil du lære om regneudtryk og regler for addition, subtraktion, multiplikation og division. Det er vigtigt at du ved hvad de fire ord betyder, inden du går i gang med forløbet.

Du vil lære at bruge reglerne til at fortage udregninger og til at opstille ligninger for at finde bestemte mål på både hestefolde og fodboldbaner.

Du vil også støde på regning med positive og negative tal, og hvordan du kan løse opgaver i en kontekst, hvori alle disse regler indgår.

En ekstra bonus er, at du også får lejlighed til at lære om den distributive lov, der handler om regning med parenteser.

Pointer

Formålet er at indføre begrebet regneudtryk i sammenhæng med ligninger. En ligning består af regneudtryk, men regneudtryk kan også optræde selvstændigt.

Kompetencer

Der er særligt fokus på repræsentation og symbolbehandling, men problemløsningskompetencen kommer også i spil.

Kompetencerne er en beskrivelse af arbejdet med matematik, men kompetencerne er også en beskrivelse af, hvordan eleverne rent faktisk arbejder, når de løser matematikopgaver. Kompetencerne er ikke klart afgrænsede, og samme opgave kan bringe forskellige kompetencer i spil. Det er i det lys kompetencebegrebet skal ses.