Ligninger 2

I dette forløb skal du arbejde med formler og ligninger. Du vil lære at kende forskel på formler og ligninger, men også at forstå, at der er nogle ligheder.

I formlen indgår flere skjulte tal. De skjulte tal er erstattet med bogstaver, som vi kalder variable. Vi bruger ofte forbogstavet til den variabel, der indgår i formlen. Det vil du også se eksempler på i dette forløb.

I dette forløb skal du lære at finde værdien af en af de variable i formlen, ved hjælp af ligningsløsning.

Pointer

Eleverne skal lære at kende forskel på og se sammenhænge mellem formler og ligninger.

Kompetencer

Modelleringskompetencen, symbol- og formalismekompetencen samt problemløsningskompetencen.