Hypotese og regressionsanalyse

I dette forløb skal du se, hvordan du kan bruge matematikken til at vurdere en antagelse fx, jo højere du er – jo hurtigere kan du svømme. Man kalder det en hypotese.
Hypotesen udtrykker en sammenhæng. Den kan du analysere ved hjælp af en regressionsanalyse i GeoGebra. Her vil du støde på værdien R2, der fortæller, hvor stor sammenhængen er.

Der vil være hypoteser, som du med det sammen kan se ikke behøver en regressionsanalyse. Fx for hver kilometer, du løber, taber du 1 kg i vægt. Holder den hypotese? Hvor mange kilometer skal du løbe for at være helt forsvundet?

Det vil dine elever blive præsenteret for i dette forløb.

Pointer

I dette forløb skal eleverne bruge matematikken til at vurdere en antagelse også kalder en hypotese.
Hypotesen udtrykker en sammenhæng. Analysen sker ved hjælp af en regressionsanalyse i GeoGebra. Der er fokus på værdien R2, der fortæller, hvor stor sammenhængen er.

Der vil også blive arbejdet med hypoteser, som man med det sammen kan se ikke behøver en regressionsanalyse. Fx for hver kilometer, man løber, taber man 1 kg i vægt. Holder den hypotese? Hvor mange kilometer skal man løbe for at være helt forsvundet?

Kompetencer

Modellering er særlig i fokus i dette forløb.