Fra kant til figur

Eleverne skal lære begreberne kant og hjørne at kende. Ud fra disse begreber kan de navngive figurerne, som trekant, firkant osv. De skal lære figurerne og kendetegnene godt at kende, så de selv bliver i stand til at tegne og bruge figurerne aktivt.

Pointer

Dette kapitel omhandler forskellige former og figurer, hvor eleverne skal lære at navngive og bestemme figurernes navne ud fra egenskaberne antal kanter og hjørner. Der arbejdes hen imod, at kanter kaldes for sider.

Eleverne vil ikke nødvendigvis kunne bestemme figuren ud fra kanter og hjørner. Nogle elever ser figuren som en helhed uden tanke for antallet af kanter og hjørner, og nogle forveksler begreberne kant og hjørne.

Derfor bliver eleverne præsenteret for forskellige slags trekanter, firkanter og mangekanter. Figurerne vender på mange forskellige måder, og nogle er lidt atypiske.

Det gør, at eleverne bliver tvunget til at navngive de forskellige figurer ud fra antallet af kanter og hjørner, da de ellers vil navngive dem forkert.

For at eleverne skal få en forståelse af figurernes opbygning, arbejdes der også med at bygge figurer, sammensætte figurer og opdele figurer i trekanter ved at tegne fra hjørne til hjørne.

Kompetencer

Ræsonnement og tankegang fase 1.