Digitalt værktøj til matematik

FotoMat er et kreativt, digitalt læremiddel til elever i indskolingen. Med FotoMat producerer eleverne deres egne matematikopgaver, som bagefter deles og løses af klassekammeraterne. En spændende og anderledes tilgang, der gør det sjovt at lære matematik og får alle med på vognen.

Eleven som didaktisk designer

FotoMat er et bud på en ny generation af værktøjer, som udnytter de digitale mediers potentiale og sikrer læring gennem interaktion og inddragelse af elevernes umiddelbare virkelighed.

FotoMat bygger på et udviklingsprojekt indenfor didaktisk design og digitale læreprocesser. Projektet har vist, at metoden – eleverne som producenter af matematiske opgaver – øger børnenes kreative og innovative kompetencer.
– Unikt læringsværktøj, der motiverer eleverne til at skabe egne matematikopgaver
– Eleverne tager egne fotos og opdager matematikken i hverdagen
– Supplement til udvikling af elevernes matematiske kompetencer

Sådan kan du bruge FotoMat

Du kan bruge FotoMat på mange måder og niveauer i matematikundervisningen. Eleverne kan tage deres egne billeder og udarbejde matematikopgaver, hvor du som lærer eksempelvis tilknytter fagområder som addition, mængdelære, geometri osv.

Der vil også være mulighed for at tage udgangspunkt i en eksisterende opgave fra klassens matematiksystem og bede eleverne skabe en ny opgave. Ønsker eleverne ikke selv at tage billederne, giver FotoMat adgang til en fotobank med materiale fra nogle af Alineas kendte matematiksystemer: Matematrix, KonteXt+ og Format.