Addition 2

Hr. Olsen lærer Samler Madsen at regne med plus på flere forskellige måder. Han bruger 10-venner, han fordobler, han splitter tallene op, så de er nemmere at regne med. Han har mange gode tips til Samler Madsen.

Samler Madsen bliver glad for at regne – så glad, at han kan se mønstre i talrækker og løse grublere – Alt sammen fordi Hr. Olsen har lært ham at regne.

Pointer

Eleverne skal i dette forløb videreudvikle deres måder at regne additionssituationer og -stykker på. De møder forskellige additionssituationer, som de skal løse på forskellige måder. Der arbejdes både med at løse additionsstykker ved hop på tallinje, ved at bruge 10- venner og ved omskrivninger. Til sidst i forløbet præsenteres eleverne for den ubekendte i forskellige additionssituationer.

Kompetenceområder

Matematiske kompetencer: Repræsentation og symbolbehandling – fase 1

  • Eleven kan anvende konkrete, visuelle og enkle symbolske repræsentationer
  • Eleven har viden om konkrete, visuelle og enkle symbolske repræsentationer, herunder interaktive repræsentationer

Matematisk stofområde: Regnestrategier – fase  2

  • Eleven kan udvikle metoder til addition og subtraktion med naturlige tal
  • Eleven har viden om strategier til hovedregning, overslagsregning samt regning med skriftlige notater og digitale værktøjer

Eleverne vil også komme til at arbejde en del med Kommunikationskompetencen fase 2