Årsplan 1. klasse – 2016/2017

Årsplanen sætter en didaktisk ramme for det teoretiske og praktiske arbejde med MaxiMat og opfylder Fælles Mål. Årsplanen indeholder en kort beskrivelse af hvert enkelt forløb, der indgår i den samlede plan.

Hvert forløb har samme struktur. Først en intro, som lægger op til Klassesamtalen. Dernæst en aktivitet, der indledes med en opgave, der løses i et gruppearbejde og efterfølges af en række opgaver, der kan løses individuelt eller i samarbejde med en eller flere kammerater. Sidste opgave i rækken er en fordybelsesopgave.
Opgaverne kan overordnet deles op i to kategorier – lukkede og åbne opgaver. I de lukkede opgaver har eleverne op til tre forsøg. I de åbne opgaver skriver eleverne i et svarfelt eller uploader en fil. Det kan være en GeoGebra fil, et regneark, en skærmoptagelse, en lydoptagelse, en film taget med deres mobiltelefon osv. Det er her, at eleverne får mulighed for at begrunde, argumentere, vise og formidle deres viden. En ting, som er grundlæggende for MaxiMat.

Når der er arbejdet med alle forløbets Aktiviteter – går eleverne videre til testdelen. I testdelen løser eleverne først færdighedsprægede opgaver.
Kompetenceopgaven og Min egen opgave giver eleverne mulighed for at vise færdigheder og kompetencer i de faglige pointer, der har været i spil i forløbet.

Portalen indeholder ekstra materiale som fx FotoMat i 1.-3. klasse.

Uge 33-36: Tal og tælling

Lektioner

15

Varighed

4 uger

Tal og tælling

Dette forløb omhandler forskellige tællesituationer med tallene fra 1 til 100, hvor eleverne skal lære at benytte sig af forskellige tællestrategier.

Uge 37-40: Addition 1

Lektioner

15-20

Varighed

 4 uger

Addition 1

Eleverne skal i dette forløb udvikle deres forståelse for addition gennem arbejdet med forskellige additions situationer og forskellige måder at regne dem på.

Eleverne møder tre forskellige additions situationer kombinerings, forandrings og sammenlignings situationer, som de skal løse på forskellige måder.

Uge 41-44: Fra kant til figur

Lektioner

10-15

Varighed

3 uger

Fra kant til figur

Dette forløb omhandler forskellige former og figurer, hvor eleverne skal lære at navngive og bestemme figurernes navne ud fra egenskaberne antal kanter og hjørner. Der arbejdes hen imod, at kanter kaldes for sider. Der arbejdes også med at bygge figurer, sammensætte figurer og opdele figurer i trekanter ved at tegne fra hjørne til hjørne.

Uge 45-48: Subtraktion 1

Lektioner

15-20

Varighed

4 uger

Subtraktion 1

Eleverne vil igennem forløbet oparbejde en forståelse af subtraktion. De vil blive præsenteret for subtraktion i forskellige situationer som sammenlignings-, forskels- og fratrækningssituationer. Det er vigtigt, at eleverne får mulighed for arbejde med de forskellige situationer og udvikle hensigtsmæssige metoder til udregning af subtraktionsstykker.

Uge 49-5: Plus og minus

Lektioner

15-20

Varighed

4 uger

Plus og minus

Eleverne arbejder i gennem hele dette forløb med sammenhængen mellem addition og subtraktion. Eleverne sættes i forskellige additive situationer, som de skal løse. Eleverne arbejder med hverdags situationer, som de skal finde løsninger på og skrive symbolsk. Eleverne vil gennem forløbet udvikle og møde forskellige løsningsmodeller og metoder.

Uge 6-9: Sortering

Lektioner

15-20

Varighed

4 uger

Sortering

Eleverne arbejder igennem dette forløb med sortering. Eleverne skal hjælpe med at sortere forskellige ting, de sættes i nogle situationer, hvor de skal skabe et overblik over større mængder. Eleverne skal igennem forløbet opdage, at de gennem sortering får skabt et større overblik, men også at forskellige sorteringer giver forskelligt overblik og dermed også forskellige fordelinger, som har betydning for hvordan man kan tolke på mængden eller datasættet.

Uge 10-13: Mønstre i figurer og tal

Lektioner

15-20

Varighed

4 uger

Mønstre i figurer og tal

Eleverne bliver præsenteret for forskellige mønstre og kommer til at gå på opdagelse i deres omgivelser efter mønstre. De arbejder først med forskellige figurmønstre, hvor de selv skal konstruere mønstre og bygge videre på påbegyndte mønstre. Efterfølgende arbejder de videre med forskellige enkle talmønstre. Gennem arbejdet finder eleverne frem til, at i ethvert mønster er der et grundtema der gentager sig.

Uge 14-17: Hvor langt og hvorhen?

Lektioner

15-20

Varighed

4 uger

Hvor langt og hvorhen?

Dette forløb omhandler lokalisering og begyndende længdemål. Eleverne skal ved hjælp af længdemål og placeringer hjælpe skibsdrengen og Kaptajn Enøje, med at løse forskellige placerings og måle opgaver på en øde ø de er havnet på. De arbejder med lokalisering (Begyndende arbejde med koordinatsystemet) ved at navigere rundt på et kort med navngivne kvadrater, hvor de skal hjælpe Kaptajn Enøje med at finde vej.

Uge 18-21: Meter og centimeter

Lektioner

15-20

Varighed

4 uger

Meter og centimeter

Dette forløb omhandler måling med standardenhederne meter og centimeter. Introduktionen til hvorfor vi bruger standardenheder, kommer allerede i Introen, hvor eleverne skal diskutere ”Hvorfor det er nødvendigt med standardenheder. Eleverne skal efterfølgende hjælpe I. S. Bjørn med at måle forskellige dyr i meter, i centimeter og i meter og centimeter. De bliver på denne måde indført i forskellige længdemåls problematikker, som forklares og løses.

Uge 22-25: Tid og vægt

Lektioner

15-20

Varighed

4 uger

Tid og vægt

I dette forløb lærer eleverne at bruge forskellige ord, der fortæller noget om både tid og vægt. De kommer til at arbejde med enhederne år, måned, uge, døgn, timer, minutter og sekunder for tid og kilogram og gram for vægt.